Příprava před plastikou brady

Před plastikou brady je nutné provést kompletní předoperační vyšetření, neboť operace probíhá v celkové anestézii. Nutné je vysadit všechny léky zvyšující krvácivost. Alespoň dva týdny před zákrokem by měl být pacient zcela zdráv (nemělo by u něj proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění).

Před zákrokem se provede rentgen brady a čelistí. Ten ukáže velikost a tvar bradového výběžku a čelistí (případně odhalí zánětlivé ložisko v oblasti zubů, které by mohlo být potenciálním zdrojem infekce). Vhodné je také ortodontické vyšetření, které má za cíl vyloučit těžkou vadu skusu. Pokud je vada skusu objevena, je třeba ji nejprve řešit ortognátní chirurgií s posuny horní a dolní čelisti. U starších lidí je třeba vyšetřit i měkké tkáně obličeje a zvážit, zda se zvládnout přizpůsobit novému tvaru brady.

Před operací také samozřejmě probíhají konzultace s plastickým chirurgem, během kterých se obě strany dohodnou na tom, jak by měla vypadat brada po operaci.

Operační zákrok

Operace zmenšení brady probíhá v celkové anestezii. Řez je veden ve sliznici dutiny ústní, poté je odklopena měkká tkáň a obnažen bradový výběžek. Jelikož je bradový výběžek příliš dlouhý, odstraní operatér jeho část kostní frézou a vymodeluje nový tvar brady. Ránu potom zašije. 

Zvětšení brady lze provést posunem části kosti dolní čelisti. V tomto případě je pacient opět v celkové anestezii a chirurg vede řez ve sliznici dutiny ústní. Obklopí měkkou tkáň, obnaží dolní čelist a bradovou část odřízne frézou. Část kosti ve tvaru podkovy pak chirurg posune dopředu. Volnou kost chirurg připevní dlahou a šrouby. Ránu zašije. 

Bradu lze taktéž zvětšit za pomoci implantátu. Postup je stejný jako v předchozím případě, pouze nedochází k řezání kosti, ale ke vsunutí implantátu (nejčastěji implantát Medpor). Velikostí a tvarů implantátů je na výběr celá řada, případně je lze i upravovat. Nakonec je implantát upevněn, aby se zabránilo jeho posunu. Rána je zašita.

Potřebujete řešit asymetrii brady? V tomto případě je v celkové anestezii veden řez ve sliznici dutiny ústní, odklopena měkká tkáň, obnažena dolní čelist a obroušena část bradového výběžku. V případě potřeby jsou upraveny i měkké tkáně. 

Pooperační péče 

Po operaci se na bradu přiloží náplasťová fixace, případně elastické komprese asi na čtyři dny. Pacient musí zůstat pod lékařským dozorem do dalšího dne. Pokud se nevyskytnou problémy, může druhý den po operaci odejít domů.

Krvácení po operaci by měla zabránit přiložená komprese, případně lze podat léky proti krvácení. Vyskytnout se mohou otoky (zmizet by však měly zhruba do týdne) nebo snížená citlivost v oblasti brady a dolního rtu. I ta by měla během několika dní zmizet. Případné infekci lze předejít podáváním antibiotik a důkladnou hygienou dutiny ústní. 

Jak podpořit hojení? První dva dny je vhodný klid na lůžku, přikládání ledových obkladů. Týden až měsíc po operaci se doporučuje jíst měkkou stravu. Ústa je nutné vyplachovat šalvějí nebo ústním antiseptikem po každém jídle. Asi měsíc po operaci by pacient neměl sportovat.
Výsledek operace je viditelný ihned. Je však třeba počkat, až zmizí otoky a případné modřiny.

Možné komplikace plastiky brady

Po operaci může dojít k pooperačnímu krvácení. Objevit se také může infekce, horečka nebo velký otok. Dočasně může dojít k necitlivosti nebo omezené citlivosti dolního rtu a brady. Pokud je při operaci používán implantát, hrozí také, že ho tělo pacienta nepřijme. Počítejte s tím, že v některých případech si pooperační komplikace mohou vyžádat i revizní operaci.

Pokud se u vás po operaci vyskytnou jakékoliv komplikace, okamžitě vše konzultuje s lékařem. Na bolest doporučujeme užívat analgetika.